Wednesday, June 8, 2022

سدا_و_سیما_در_یک_سوتی_احمقانه_مخفیگاه_خامنه ای#

 و #مکان_یک_پایگاه_فوق_سری_ارتش_را_لو_داد

https://www.youtube.com/watch?v=0X95IDjqRDs
13:38

 

چشم‌انداز:#مناظره_علیرضا_نوریزاده_و_علی_جوانمردی# 

درباره_اپوزیسیون_جمهوری_اسلامی#

https://www.youtube.com/watch?v=tBvFcCVepuc
42:03
پسگفتار
!!علیرضا نوری زاده برای هزارمین بار نشان داده که سلطنت طلب کثیفی بیش نیست
,جناب جوانمردی با همبستگی داشتن با زندانیان سیاسی و دگر پیکارگران درون ایران
به ویژه 14 نفری که در نامهِ آشکار به خامنه ای برای برکناریش در زندان هستند, و 
اینکه ایجاد جبهه ای دموکراتیک برای سرنگونی ولایت وقیح  را در روندی شفاف 
!!میبیند با ارزش میبینم
مرگ بر تمامیت فرشایه(حکومت) اسلام ناب محمدی ولایت وقیح
مرگ بر سلطنت و ربع پهلویِ بیسواد و مزدور
زنده باد آزادی - زنده باد انقلاب
نه به هرگونه دولت- نه به سرمایه داری و نه به مردسالاری
پیش به سوی تشکیل انجمنهای دموکراتیک مستقل در محله
پیراگیر زیست و کار
زنده باد آنارشی- آنارشیسم
پیمان پایدار

Tuesday, May 31, 2022

 فاجعه_آبادان_کمربند_امنیتی_قضاییِ_فساد#

https://www.youtube.com/watch?v=MYaIdylIqeg

1:00:00

چشم‌انداز:#از «#آخوندها_کی_می_روند؟»#تا_شعار«#باید_گم_شوند»؛#

 سرنوشت_روحانیت_و_قدرت#

https://www.youtube.com/watch?v=PL5Zt8g-YoA
42:00

در روزها و هفته‌های اخیر خواست کنار رفتن روحانیون یا آخوندها از قدرت، تبدیل به یکی از شعارهای اصلی معترضان در خیابان شده است. سرنوشت نخستین حکومتِ روحانیون شیعه در ایران، چه خواهد شد؟ کارنامه آنها در دهه‌های گذشته چه بوده؟ و سرنوشت این قشر در آینده ایران و چشم انداز ایران بدون نقش آفرینی سیاسی آنها چگونه خواهد خواهد بود؟
تورج_اتابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام و# مجید_محمدی جامعه‌شناس و تحلیلگر سیاسی از نیویورک#

 

برنامه_ویژه (۴۲۴#)_فرار_دلار_از_کنترل# 

همزمان_با_میخ_آژانس_بین_المللی_بر_تابوت_برجام#

کوروش_عرفانی#

23:37

Monday, May 30, 2022

 سرعت_گرفتن_روند_فرسوده_شدن_رژیم_و_شتاب_سقوط_آن#

کوروش_عرفانی#

https://www.youtube.com/watch?v=6YbxCH_WRKk

31:36

موزیک_ویدیو_طناب_دار_از_توماج_و_بی‌لقب#

3:14