Tuesday, June 18, 2019

#USambassador: سفیر_آمریکا_در_اسرائیل#
#Israel_has_right_to اسرائیل_حق_دارد#
#annex '#some' #of_West_Bank
بخشی_از_ساحل_غربی_رود_اردن_را_تصاحب_شود#
=====================================
پیشگفتار
رو که نیست سنگ پا قزوینه!!مثل این میمونه که بگیم الان،در حال حاضر، مکزیک حق داره ایالتهای تگزاس،کالیفرنیا،نوادا،وایومینگ،آریزونا،نیومکزیکو وکلورادو(که قبل از جنگ- 25 آوریل 1846 تا 2 فوریه 1848-با آمریکا بخشی از مکزیک بوده) را به خود ملحق کند
زهی بیشرمی - زهی وقاحت
مرگ بر اسرائیل صهیونیست مآب فاشیست مسلک
زنده باد جنبش رهائیبخش فلسطین
زنده باد آزادی - زنده باد آنارشی
تهیه،ترجمه عنوان و پیشگفتار از: پیمان پایدار

About this website
THEHILL.COM
US ambassador: Israel has right to annex 'some' of West Bank

#تصاویری_از_اوضاع_اسفناک_حیوانات_باغ_وحش_بابلسر

باغ وحش های ایران در حال تبدیل شدن به زندانهای مخوف حیوانات هستند و حقوق آنها به صورت آشکار نقص می شود.
موضع قاطع نویسنده این سطور همانا بسته شدن تمامی باغ وحشان در جهان است.
  جای حیوانات طبعا محیط طبیعی زیستی شان هست و بس. 
عکس ها به عاریه گرفته شده از صفحه مخالفان آزار حیوانات
پیمان پایدار
Image may contain: outdoor

Monday, June 17, 2019

،یک_نوزاد_توسط_مادرش_زنده_بگور_شده_ بود#
#Unbebé_fue_enterrado_vivo_por_su_madre,
 یک_سگ_او_را_پیدا_کرد_و_نجات_داد#
#un_perro_lo_encontró_y_lo_rescató
==================================
:حتی سگها به ما آدمها کلی چیز یاد میدن. بیهوده نیست که من سالیان سال است که میگم
حیوانات از 85 درصد آدمها انسان تر هستند.
از حیوانات محافظت کنیم- آنها غذای ما نباید باشند- گیاهخوار شوید
تهیه ، ترجمه عنوان و متن از: پیمان پایدار
About this website
CLARIN.COM
Un bebé fue enterrado vivo por su madre, un perro lo encontró y lo rescató

#علیرضا_شیر_محمد_علی_زندانی_سیاسی_۲۱_ساله‌_در_زندان_فشافویه

جان_خود_را_از_دست_ داد#
"امید_به_آزادی_با_قرار_وثیقه_داشتیم#"
محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی عقیدتی ۲۱ ساله‌ای که شامگاه ۲۰ خرداد ماه در زندان تهران بزرگ توسط دو هم بندی‌اش به قتل رسید با تایید این خبر به کمپین حقوق بشر در ایران گفت:"متاسفانه اصل تفکیک جرایم در زندان تهران بزرگ صورت نگرفته و اساسا جای مناسبی نیست مخصوصا برای کسانی که تحت عنوان زندانیان سیاسی در آنجا نگهداری می‌شوند. من یک بار علیرضا را در زندان ملاقات کردم. او انسانی اهل گفت‌وگو بود و نه نزاع."
تاکنون مقامات قضایی نسبت به این قتل در زندان اظهارنظری نکرده‌اند.


About this website
PERSIAN.IRANHUMANRIGHTS.ORG
علیرضا شیر محمدعلی زندانی سیاسی ۲۱ ساله‌ در زندان فشافویه جان خود را از دست داد: "امید به آزادی با قرار وثیقه داشتیم"
محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل علیرضا شیرمحمدعلی، زندانی عقیدتی ۲۱ ساله‌ای که شامگاه ۲۰ خرداد ماه در زندان تهران بزرگ توسط دو هم بندی‌اش به قتل رسید با تایید این خبر ...

 تیرانداز_اسرائیلی_در_جریان_اعتراضات_صلح_آمیز#
#Israeli_sniper_shoots_German_journalist
 به_روزنامه_نگار_آلمانی(*) #در_غزه_شلیک_میکنند#
 #in_Gaza_during_peaceful_protest
(*)Jürgen Todenhöfer 
او فقط پلاکارتی در دست داشت و در خطاب به اسرائیلیان بر آن نوشته بود: لطفا با فلسطینیان همانطور رفتار کنید
 که می خواهید با شما رفتار شود. 
تهیه، ترجمه عنوان و متن پلاکارد از: پیمان پایدار
About this website
QUDSNEN.CO
In Video| Israeli sniper shoots German journalist in Gaza during peaceful protest

یک_زیست_شناس_آلمانی_برای_نجات_مهاجران#   
#Unabióloga_alemana_se_enfrenta_a_20_años_de_prisión_en_Italia
در_دریای_مدیترانه_ با_20_سال_زندان_در_ایتالیا_مواجه_است#  
 #por_rescatar_migrantes_en_el_Mediterraneo
============================================
به این میگن سیاست استعمارنوین در عصر جهانی سازی سرمایه داری امپریالیستی
نابود باد نظم جهانی امپریالیستی صهیونیستی 
زنده باد مبارزات انقلابی در سراسر گیتی
زنده باد آزادی- زنده باد آنارشی
تهیه و ترجمه عنوان از: پیمان پایدار

SPANISHREVOLUTION.ORG
Una bióloga alemana se enfrenta a 20 años de prisión en Italia por rescatar migrantes en el Mediterraneo

#حیوان_آزاری_حاکی_از_حماقت_و_شقاوت_فرهنگی_در_ایران_و_جهان_است


ننگ بشریت نثار آدمهای بیشرمی از این قماش
به نقل از صفحه "مخالفان آزار حیوانات" و با تشکر از عزیزان گرداننده این صفحه
تهیه و متن از : پیمن پایدار
‎.
DAKKE.APP.LINK
توضیحات فرمانده یگان حفاظت در خصوص سنگسار یک قلاده توله خرس در سوادکوه