Wednesday, July 31, 2019

#PinkFloyd's#Roger_Waters 
راجر_واترز_از_گروه_سابق_پینک_فلوید#
#on_why_his_fellow_musicians
در_مورد_اینکه_چرا_موسیقی_دانان_همکارش#
#are_terrified_to_condemn_Israel
از_محکوم_کردن_اسرائیل_وحشت_دارند#
---------------------------------------------------------

"آنها از اینکه حرفه شان ویران شود و حشت دارند ..."

واترز در اولین مصاحبه بزرگ خود در انگلستان درباره تعهد خود به فعالیت در هواداری از فلسطینی ها گفت: "تنها پاسخ به بی دی اس این است که یهودی ستیزی ست." "من می دانم زیرا من 10 سال گذشته به نازی و یهودی ستیزی متهم شده ام."

"آرزوی من به ویژه اصرار بر بلند کردن صدا [علیه اسرائیل] بوده است. ما الویس کاستلو ، برایان انو ، مانیک  استریت پریچرز ، من و یک یا دو نفر دیگر هستیم ، اما در آمریکا که زندگی می کنم کسی نیست . با بسیاری از آنها صحبت کرده ام  و مملو از ترس و وحشت هستند."

وی ادامه داد: "اگر آنها چیزی را در ملاء عام بگویند ، بدون شغل می مانند. آنها را نابود می كنند. امیدوارم بعضی از آنها را ترغیب كنم كه نترسند و سر پا بایستن و به ما بپیوندند، زیرا ما به آنها نیاز داریم. ما به طور جدی در این بحث به آنها احتیاج داریم. همانطور که ما به نوازندگان نیاز داشتیم تا به معترضین علیه جنگ بر سر ویتنام بپیوندند. "

واترز برخورد اسرائیل با فلسطینی ها را با آپارتاید آفریقای جنوبی مقایسه کرد. وی گفت: "شیوه برخورد آپارتاید در آفریقای جنوبی با سیاهپوستان ، وانمود می کردند که آنها نوعی استقلال دارند ، دروغ بود."
https://www.independent.co.uk/news/people/roger-waters-pink-floyd-israel-boycott-ban-palestine-a6884971.html
تهیه، ترجمه عنوان و یک سوم مقاله از: پیمان پایدار

About this website
INDEPENDENT.CO.UK
Pink Floyd's Roger Waters on why his fellow musicians are terrified to condemn Israel

#دفاع_پور_محمدی_از_اعدام‌های_غیر‌_قانونی_سال_۶۷

دفاع_پور_محمدی_از_اعدام‌های#
 غیر‌_قانونی_سال_۶۷؛#مقایسه_زندان#
 با_میدان_جنگ_و_زندانی_در_بند_با_سرباز_جنگی#
====================================
مصطفی پورمحمدی یکی از مسئولان اصلی و مستقیم اعدام غیر‌قانونی هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ در دفاع از این جنایت علیه بشریت، زندانیان سیاسی اعدام شده را به سربازان در حال جنگ تشبیه کرد و تصریح کرد که رعایت حقوق شهروندی و انسانی متهمان در چنین شرایطی ضرورت ندارد. این در حالی است که اعدامیان سال ۶۷ همگی در حال گذراندن دوران محکومیت خود بوده یا در انتظار آزادی پس از پایان محکومیت بودند و موقعیت آنها به هیچ وجه با موقعیت سربازان در حال جنگ یا حتی افرادی که در تهیه ملزومات جنگی به سربازان کمک می‌کنند قابل مقایسه نیست. علاوه بر این که حتی در شرایط جنگی نیز رعایت حقوق انسانی غیر‌نظامیان، ضروری است و نقض گسترده آن از جمله در قالب اعدام دسته‌جمعی و خود‌سرانه، می‌تواند اتهام «جنایتکار جنگی» را برای مرتکب به دنبال داشته باشد.
از صفحه پویش حقوق بشر در ایران
پیمان پایدار

About this website
PERSIAN.IRANHUMANRIGHTS.ORG
دفاع پورمحمدی از اعدام‌های غیر‌قانونی سال ۶۷؛ مقایسه زندان با میدان جنگ و زندانی در بند با سرباز جنگی
مصطفی پورمحمدی یکی از مسوولان اصلی و مستقیم اعدام غیر‌قانونی هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ در دفاع از این جنایت علیه بشریت، زندانیان سیاسی اعدام شده را به سرباز...

#بخشی_از_جلسه_آیت_الله_منتظری_با_گروه_موسوم_به_کمیته_مرگ

بخشی_از_جلسه_آیت_الله_منتظری_با_گروه#
 موسوم_به_«#کمیته_مرگ»:#شما_را_در_آینده#
 .جز_جنایتکاران_در_تاریخ_می‌نویسند#
شامل:مصطفی پور احمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین
سید ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان
حسین علی نیری حاکم شرع موقت
مرتضی اشراقی دادستان وقت
Center for Human Rights in Iran
صفحه پویش حقوق بشر در ایران
May9 ,2017

#10SacredNativeAmericanPlaces

#ده_تا_از_مکانهای_مقدس_سرخپوستان_آمریکا#
https://www.youtube.com/watch?v=vu1kGX6kEAs
8:35
#USStealingSyrianOil. 
آمریکا_نفت_سوریه_را_سرقت_می کند#
#ControlsAbout30%#ofSyrianTerritory
حدود_30٪_از_خاک_سوریه_را_تحت_کنترل_دارد#
 #GlobalResearch
صفحه_تحقیقات_جهانی#
--------------------------------------------------
“...Operating from illegally constructed military bases in northern and southern parts of Syria, platforms for war and training of jihadists, the US controls about 30% of Syrian territory, including where most of the country’s oil reserves are located....”

" با بهره گیری از پایگاه های نظامی غیرقانونی ساخته شده در مناطق شمالی و جنوبی سوریه ، سکوهایی برای جنگ و آموزش جهادی ها(بخوان تروریستهای داعش دست پرورده موساد و سیا-م)، ایالات متحده حدود 30٪ از خاک سوریه را تحت کنترل دارد ، منجمله جایی که بیشتر ذخایر نفتی این کشور در آن واقع شده است ... "
تهیه،ترجمه عتوان و یک پاراگراف از: پیمان پایدار

About this website
GLOBALRESEARCH.CA
US Stealing Syrian Oil. Controls About 30% of Syrian Territory - Global Research

Tuesday, July 30, 2019

#67_mil_metros_cúbicos 
شصت_و_هفت_هزار_متر_مکعب# 
#de_relave_minero_cayeron_al_río_Mantaro
ضایعات_معدن_به_رودخانه_منته_رو_ریخته_شد#
El hecho ocurrió el pasado 10 de julio. El proyecto pertenece a la empresa Doe Run.
این حادثه در تاریخ 10 ژوئیه 2019 اتفاق افتاد. این پروژه متعلق به شرکت 'داو رون'(که برای فروش است-م) میباشد.
https://www.youtube.com/watch?v=7C_hsUpZI9M
11:38
به اسپانیایی
===================================

About this website
YOUTUBE.COM
67 mil metros cúbicos de relave minero cayeron al río Mantaro

#DoctorConfessedToIntentionally
دکتری_اعتراف_کرد_که_برای_پول_ساختن# 
#DiagnosingHealthyPeopleWith
عمدا_به_افراد_سالم_تشخیص_غلط_سرطان#  
 #Cancer_To_Make_Money
را_میداده#
By  May 9, 2018

As one example, Dr. Farid Fata openly admitted in court a few years back that he had INTENTIONALLY and incorrectly diagnosed healthy people with cancer. Furthermore, he admitted that he had administered chemotherapy to such patients to obtain profits.

به عنوان نمونه ، دکتر 'فرید فه ته' چند سال پیش به صراحت در دادگاه اعتراف كرد كه وی به طورعمد و به غلط به افراد سالم خبر مبتلا بودن به سرطان را اعلام می کرده. علاوه بر این ، وی اعتراف كرد كه برای دستیابی به سود ، شیمی درمانی را برای این بیماران تجویز می نموده است .

“Many of these unscrupulous Physicians are like businessmen without a conscience. The only difference is they have your health and trust in their hands-a very dangerous combination when money is involved,” said Dr. Sayed Mohammed, a retired Oncologist who admits seeing the trend more than a decade ago.

"بسیاری از این پزشکان بی مرام مانند بازرگانان بدون وجدان هستند. تنها تفاوت این است که آنها سلامتی و اعتماد شما را در دستانشان دارند - ترکیبی بسیار خطرناک هنگامی که پول درمیان باشد ،" دکتر سید محمد گفت: انکولوژیست بازنشسته  اعتراف می کند که از بیش از یک دهه قبل این روند را مشاهده کرده است " 
According to the government, Fata kept his scam going from 2009-2016, and included a patient load of 1,200 people. During the time his scheme continued, he received $62 million dollars from Medicare. Because of this, a U.S attorney sought life in prison for the doctor.

طبق گفته دولت ، فه ته کلاهبرداری خود را بین سالهای 2009 تا 2016 ادامه داده و شامل 1200 بیمار گردیده . در مدتی که نقشه/توطئه وی ادامه داشته ، او 62 میلیون دلار از شرکت بیمه دریافت کرده است. به همین دلیل ، یک دادستان ایالات متحده به دنبال حبس ابد برای این پزشک است.

تهیه و ترجمه نیمی از مقاله: پیمان پایدار
About this website
AWARENESSACT.COM
Doctor Confessed To Intentionally Diagnosing Healthy People With Cancer To Make Money

#Death_of_Free_Speech: مرگ_آزادی_بیان/عقیده#
با_انتقاد_از_اسرائیل#Criticizing_Israel 
#Will_Land_You_in_Prison 
شما_به_زندان_خواهید_افتاد#
 #Global_Researchصفحه_تحقیقات_جهانی#
Global Research, April 18, 2019
Soon, this blog will be illegal. این بلاگ بزودی غیر قانونی خواهد شد
No, I’m not selling drugs or peddling child pornography. I write about America’s wars and the primary objective of those illegal and immoral wars—to make Israel the hegemon of the Middle East along with Saudi Arabia. All US foreign policy in that region centers on those two nations.
نه ، من مواد مخدر نمی فروشم و سعی در فروش پورنوگرافی کودکان هم نمی کنم. من در مورد جنگ های آمریکا و هدف اصلی این جنگ های غیرقانونی و غیراخلاقی می نویسم - برای تبدیل کردن اسرائیل همراه عربستان سعودی به عنوان هژمونی/ رهبری در خاورمیانه. تمام سیاست های خارجی ایالات متحده در آن منطقه بر این دو کشور متمرکز است.
The following may soon be classified as hate speech and antisemitism (as increasingly criticism of the Jewish state and its Zionist political ideology are considered crimes). 


موارد زیر ممکن است به زودی به عنوان سخنرانی توام با نفرت و ضد سامی گری تلقی گردد (زیرا روز به روز و بیشتر از همیشه  انتقاد از دولت یهود/اسرائیل و ایدئولوژی سیاسی صهیونیستی آن جنایات محسوب می شود).

Jewish neocons found their way into the Reagan administration and later the Bush Junior White House and Pentagon. Huddled under the wing of Vice President Dick Cheney, they plotted to attack and destroy Israel’s enemies. Neocon ideologues strategized and published papers on these manufactured wars, most notably a paper presented to then Israeli president Bibi Netanyahu. It called for taking out Iraq and Syria. Israeli academics have written on this subject for decades. The nation’s early leaders engineered border provocations and false flag attacks (the Lavon Affair) to destabilize the region. Southern Lebanon is considered a valuable asset primarily for its water resources (e.g. “Operation Litani”) and the Golan Heights in Syria was occupied for its strategic value. 
نئوکانهای(محافظه کاران نوین-م) یهودی راه خود را به دولت ریگان و بعدا کاخ سفید بوش و پنتاگون پیدا کردند. آنها در زیر چتر معاون رئیس جمهور دیک چی نی ، نقشه کشیدند که دشمنان اسرائیل را مورد حمله قرار داده و از بین ببرند. ایدئولوگهای نئوکان استراتژیک وار مقالاتی را در مورد این جنگهای مصنوعی(ساخته و پرداخته شده) منتشر کردند، مهمترین آنها مقاله ای است که به رئیس جمهور آنموقع(و کنونی-م)  اسرائیل بی بی نتانیاهو ارائه گردید. در آن مقاله با بجنگ رفتن و از بین بردن دولتهای عراق و سوریه مطرح شده بود. دانشگاهیان اسرائیلی چندین دهه در این باره نوشته اند. رهبران اولیه این کشور برای ایجاد بی ثباتی در منطقه اقدام به ایجاد تحریکات مرزی و حملات / پرچم های دروغین ('امور لاون') کردند. جنوب لبنان یک سرمایه با ارزش در درجه اول برای منابع آبی آن محسوب می شود (مثلاً "عملیات لیتانی") و ارتفاعات جولان در سوریه به دلیل ارزش استراتژیک اشغال شد.

Israel, of course, is unable to destroy its enemies, so that task is left to America and its neocons. The American people have lied into a war on Iraq. Both Israel and the US knew Saddam Hussein didn’t have the capability to threaten Israel militarily. Beyond its oil, Iraq held little strategic value for the US and its corporatocracy. However, it did have the ability to cause trouble, especially in regard to the Palestinians. 

البته اسرائیل قادر به نابودی دشمنان خود نیست ، بنابراین این وظیفه به عهده آمریکا و محافظه کاران نوین گذارده شده است. به مردم آمریكا برای حمله و جنگ علیه عراق دروغ گفتند. هم اسرائیل و هم ایالات متحده می دانستند که صدام حسین توانایی تهدید نظامی علیه  اسرائیل را ندارد. فراتر از نفت این کشور ، عراق برای ایالات متحده و شرکت های بزرگ آن از نظر استراتژیک ارزش کمی داشت. با این حال ، توانایی ایجاد مشکل را داشت ، به ویژه در مورد فلسطینی ها.


Syria’s relationship with its Lebanese neighbor and its stubborn refusal to simply handover the occupied Golan to the Israelis is also a problem. It was one of several objectives behind a manufactured color revolution in Syria under the aegis of the “Arab Spring,” an objective that has thus far resulted in the murder of around 600,000 Syrians. 

روابط سوریه با همسایه لبنانی خود و امتناع سرسختانه اش در تحویل ساده جولان اشغالی به اسرائیلی ها نیز یک مشکل است. این یکی از چندین هدف در پس یک انقلاب رنگی مصنوعی در سوریه تحت سپر/ حمایت "بهار عربی" بود ، هدفی که تاکنون حدودا منجر به قتل 600000 سوری شده است.
تهیه ، ترجمه عنوان و نیمی از مقاله : پیمان پایدار
About this website
GLOBALRESEARCH.CA
Death of Free Speech: Criticizing Israel Will Land You in Prison - Global Research

Monday, July 29, 2019

#قسمت_هشتم_کتاب_مزخرفات_فارسی

بازنویسی کلیت کتاب 'مزخرفات فارسی'
رضا شکراللهی
انتشارات ققنوس،زمستان1396
چاپ ششم 1398
هزار و صد نسخه
=====================================


فهرست

مقدمه9
زنگ اول: شیرینی زبان11
ِگردن نازکِ زبان مادری14
هکسره حق مسلم ماست16
دستاوردهایی که با پا می آوریم18
در ستایشِ کردن21
منتظران متوقع23
مختلفِ گوناگونِ پر شمارِ متفاوت26
29!راجبه حیضّ انتفا
مزخرفاتِ لایتَچَسَبک32
لشکر گاف35
یدک کشیِ ورزشی و سیاسی37
کلنجار39
دستمال قیصریه در قیطریه42
44معلق بازی پیش غازی یا قاضی؟
سنگی برای واکندن، سنگی برای به سینه زدن46
بحث شیرین پنبه زنی 48
50!چه کشکی،چه پشمی،چه دوغی
مَثَل های "آب"دارِ خشکیده52
دمار روزگار یعنی کجا؟54
دو دلار بده آش57
اکبر مشتی مندلی59
دروغ حناق هست یا نیست؟61
ثواب و کباب و صواب64
دست مریزاد یا پس مریضاد؟66
تصفیه حساب یا تسویه حساب68
محذور و محظور و معذور71
74!خبرگضاری
پیشخان یا پیشخوان؟76
کج دار و مریز79
انضباط دسته دار81
غلت زدن در غلط83
اِعمالِ قانون را صرف نکنید87
جیگر یا میانجیگر؟89
آپاراتی تسلیت90دستاوردهایی که با پا می آوریم
غلط نامصطلح93
انتقادِ آدم باید از آدم باشد95
رشادت در رسوخ97
مراقب رقیب باشید99
این جانبه شاعره ای هستم فارسی زبانه101
جهشِ سوق الجیشی103
تیترهای چپ اندر قیچی105
نتایج همه کَس کُش109
گفت وگو با طعم "واو" 112
نوروز؛از جشن تا عید114
لفت دادن در یک ثانیه116
پینگلیش؛ نوشتن به سبک دایناسورها118
این یکی شیر است که همرسانی می شود120
خرکیف و عصر هیروگلیف مدرن122
دستم رو بگیر، نه دستمُ  و نه دستم و125
غلط کردی که خوب نوشتی130
یک فقره ویرایش سیاسی132
زنگ آخر: ویراستار یا وَویراستار؟134
============================


           ِِِراجبه حیّضِ            
چهل سال پیش همسایه ای داشتیم اسمش بود جواتاغار. بچه بودم و خیال می بافتم که نسبت این همسایه ما با تغار ماست چیست یا چه بوده که همچو اسمی برایش ساخته اند. جواتاغار برای من جواتاغار ماند تا مرد و اعلامیه اش را زدند روی دیوار:" مرحوم مغفور جواد آقا سورانی." اولین بار بود که اسمش را، به جای شنیدن،دیدم و تازه فهمیدم که جواتاغار در اصل جواد آقا بوده و هیچ تغاری هم نداشته. اگر فکر می کنید به کسی گفتم،اشتباه می کنید. این خاطره با من ماند تا بزرگ تر شدم و فهمیدم که بیشترِ غلط های املایی در روندِ نوشته شدنِ شنیدار است که به وجود می آیند. مثل "ان.پی.تی" که یکی از نمایندگان مجلس،که صورت انگلیسی اش را درست ندیده بود،آن را در طرح پیشنهادی اش «ام.پی.تی.» نوشت و کلی هم دشمن شاد شد از این غلط. البته این یک مثال نادر است چون اغلب این غلط ها در سایه همزیستی زبان فارسی با عربی و همنشینی واژگانی آن ها رخ می دهد.

در اوج گرد و خاک ناشی از اسید پاشی زنجیره ای معروف در اصفهان، یکی از معاونان رئیس جمهور گفت که اسید پاشی باعث می شود  فرد از «حّیز انتفاع» ساقط شود. خیلی ها برآشفتند از این نوع نگاه به قربانیان اسید پاشی که اغلب زنان اند، ولی مشکل فقط این نبود. خبرنگارها اصطلاحی را که شنیدند،به اشتباه نوشتند «حیض انتفاع». حیز یعنی جا و مکان و انتفاع هم یعنی نفع بردن، و ساقط شدن از حیز انتفاع یک اصطلاح حقوقی و فقهی برگرفته از زبان عربی است به معنای از کار افتادن و به درد نخوردن. هیچ ربطی هم به حیض ندارد.

حالا اگر آب دستتان است،اسید هم باشد فرقی نمی کند البته، بگذارید زمین و گشتی بزنید در خبرگزاری ها و پایگاه های خبری تا ببینید که «حیز انتفاع» را نه فقط «حیض انتفاع» می نویسند که برخی ازآن ها عین را هم می اندارند و می نویسند «حیض انتفا». انتفا یعنی چه؟ یعنی نیستی و نابودی.مثلا به نقل ازاحمد توکلی،نماینده مجلس،نوشته بودند:«جنبه نظارتی مجلس را از حیض انتفا نیندازید.» اولین کامنت را هم آدم بیکاری مثل من نوشته بود که غلط است،ولی غلط املایی استوار و پابرجا سر جا مانده بود و هنوز هم مانده است و باقی هم خواهد ماند و تکرار هم خواهد شد.

حالا این که حضرات اصلا چه اصراری دارند که سواد نگارشی دیگران را رعایت نکنند و این اصطلاحاتِ علمایی را به کار ببرند، باید از خودشان پرسید. اما همه این غلط های املایی از همین جنس اصطلاحات علمایی نیست.


  مثلا درست است که وقتی جرمِ افراد با ادله قانونی و شرعی ثابت شود به عدالت نزدیک تر است، ولی املای ادله. ربطی به املایعدالت ندارد که در نقل قول از رسول منتجب نیا می نویسیم «عّدِلّه».

.درست است که آب مایع است، ولی آب مایه حیات است نه مایع حیات. و درست است که اغلب کسی ضرب الاجل می دهد که عجله دارد، ولی برای مهلت دادن ضرب الاجل می دهد نه ضرب العجل.

:از این غلط های ناشی از شنیدار بسیار داریم
راجب به به جای راجع به.
نهله به جای نحله.
توجیح به جای توجیه.
 ترجیه به جای ترجیح.
قائله به جای غائله.
الارقم به جای علی رغم.
اجالتآ به جای عجالتآ.
فارق التحصیل به جای فارغ التحصیل.
متنابه به جای معتنابه.
...متوصل به جای متوسل و

از غلط املایی نمی توان فرار کرد، در هیچ زبانی. ولی می توان غلط های ناشی از شنیدار را با کمی دقت و جستجو کم کرد تا نوشته ما را از حّیزِ انتفاع با «ز» و «ع» ساقط نشود!