Saturday, October 31, 2015
جان براون و جنبش ضد برده داری در آمریکا
Bread and Roses 1912-2012
ترجمه از : پیمان پایدار
On October 16, 1859, abolitionist John Brown led 18 men in an attack on the Harpers Ferry armory. The raid to seize the weapons failed and Brown was captured, ...tried, and hanged. At his trial, Brown said: “Now, if it is deemed necessary that I should forfeit my life for the furtherance of the ends of justice, and mingle my blood…with the blood of millions in this slave country whose rights are disregarded by wicked, cruel, and unjust enactments, I submit; so let it be done!”
 
در 16 اکتبر 1859، جان براون (یکی از پیشروان جنبش منسوخ کن برده داری-م) به همراه 18 نفر به اسلحه خانه  کشتی هارپرز حمله کرد. حمله برای به دست گرفتن سلاح ها شکست خورد و براون دستگیر شد،... محاکمه و به دار آویخته شد. در محاکمه اش براون چنین گفت: "حال، اگر لازم باشد که من باید به منظور رسیدن به عدالت عمرم به پایان رسد ، و ممزوج گردد خون من ....با خون میلیون ها نفر در این کشور برده داری که حقوقشان توسط  قوانین خبیث/ نابکار و بی رحمانه و ناعادلانه نادیده گرفته میشود، من رضایت میدهم ; بنابراین اجازه دهید انجام شود!"


Noam Chomsky: نوام چامسکی Growing Number of Nations 
 تعداد روزافزونی از کشورها دارند فاصله میگیرند از جنایات آشکار اسرائیل

Distancing Themselves From Israel's 'Explicitly Criminal...
Noam Chomsky said Tuesday that recent votes in Europe to recognize Palestinian statehood show growing actions by populations to distance themselves from Israel's "criminal actions." The noted noted linguist, author, and critic of U.S. empire added that continued fossil fuel extraction is destroying…
commondreams.org
خلاقیت سه هنرمند, با هک کردن سریال پربینده-ارتجاعی هالیوودی( بکش بکش/"اکشن") "سرزمین ": نوشتن گرافیتی بر دیوار محل فیلمبرداری و افشاگری بی سابقه اشان علیه فرهنگ نژادپرستانه امپریالیستی


Artists got ‘Homeland is racist’ Arabic graffiti into the latest episode of ‘Homeland’sبا نوشتن ' سرزمین نژاد پرستانه هست' گرافیتی عربی در آخرین بخش( اپیسود) این سریال تزئین با مسامه ای بخود گرفت
with theThe story of how three artists "hacked" the set of the Showtime series
washingtonpost.com|By Elahe Izadi
 زنده باد مبارزه شیر زنان ایران علیه رژیم فاشیستی جمهوری بیکاری, شکنجه, جوخه های اعدام, مواد مخدر/ اعتیاد و فاحشگی ( بخوان صیغه به شیوه اسلام ناب محمدی) بخصوص در جوار "حرم رضا" در شهر" مقدس" مشهد !!

مادر شیردل فرح بخشی : "اوین را ویران میکنم ، امین را آزاد میکنم"
 مادرقهرمان و آزاده و شیردل فرح بخشی مادر زندانی سیاسی امین انواری در تجمع پریروز مقابل ساختمان لاستیک دنا همچون شیر می خروشید و چنین گفت : "فرزند 17 ساله ام را گرفته و تهدید کرده اند که اگر مادرت ساکت نشود بلا سرتون میاریم .سپاه بچه ام را تهدید کردند و اجازه ندادند به مدرسه برود و تهدیدش کردند مادرت را ساکت کن واگر ساکت نباشی بلا سرتون میاریم و همه تون را می کشیم .
ای مردم ما امنیت جانی نداریم ولی من همچون کوه ایستاده ام .
 
من با همه جا مصاحبه خواهم کرد و در همه تجمعات شرکت خواهم کردو تا حق بچه ام را نگیرم ساکت نخواهم شد . آنها میخواهند ازبچه ام به زور اعتراف دروغین بگیرند .میخواهند ما را خاموش کنند من خاموش نمی شوم......"
********************

سیر روند قهقرائی "مقبولیت" رژیم ,حتی برای مذهبی ها و مسلمانان"صادق" قشرهای تحتانی و متوسط پائین جامعه , نیز آنقدر زیاد شده که پس از "خیانت" آشکار موسوی و کروبی (آخرین برگ "اصلاح طلبان") به بورژوائی ترین خواست مردم که همانا "انتخاب" (بخوان توهم داشتن انتخاب و آزادی برای به مسند نشاندن شخصی که خیال میکنند آمالهایشان را تحقق میبخشد-حالا آن آرزوها چه باشند بماند , چرا که بستگی دارد به موقعیت اجتماعی و خواست طبقاتی شان ) "رهبران" و حبس خانگی شان و رسما "فتنه" خواندن خیزش میلیونی / تاریخی مردمی سال 1388, جز اولتیماتوم دادن علنی رژیم منفور ملاها به خانواده های مبارزین در بند و زجر کش کردن زندانیان مقاوم و انقلابی راهی برایشان باقی نمانده

بهمین سبب , تمامی آزادیخواهان ایران و جهان میبایست در مقابل صدای پرخروش  مادران داغدار ومبارزات  زنان و مردان غیوری که در زندانهای قرون وسطائی رژیم سفاک اسلامی با به خطر انداختن جانشان و بخاطر ایمان به راهی که قدم گذارده اند ,نه تنها سر تعظیم فرو آورده بلکه برای آزادی تمامی انقلابیون در بند یک دم سکوت را جایز نشمرده و در کنارشان محکم و استوار بمانیم .

سخن کوتاه : فراموش نکرده و نمیکنیم که پس از بسوی کار آوردن رژیم منفور اسلامی و شکست قیام بهمن 1357 , زنان سلحشور ایران در صف مقدم مبارزات در تمامی عرصه ها بوده و میباشند. و دیگر مسجل میباشد که در انقلاب بعدی نه فقط زنان کارگر و بیکار که تمامی زنان از نوجوان و جوان , محصل و دانشجو, خانه دار و کارمند,  و از هنرمند و محقق و دانشمند سهم بسزائی در رهائی و آزادی خواهند داشت . بدیگر زبان, انقلاب بعدی در ایران وجهه فمینیستی اش روز بروز آشکارتر میشود و ایران و جهان شاهد فرهیخته ترین انقلاب در تمامی تاریخ بشری خواهد بود . این حماسه تاریخی, همچون طلوع خورشید, و بمانند روز روشن است.
جاودان باد یاد و خاطره تمامی بخاک افتادگان راه آزادی
پیش بسوی سرنگونی تمامیت رژیم اسلامی
زنده بادآزادی- زنده باد آنارشی
نه سرمایه- نه خدا- نه دولت
پیمان پایدار         

Friday, October 30, 2015


با 12 دانشمند'کله شق گردن کلفت'( بزبانی ساده تر غوغا میکنند) که اتفاقا زن نیز هستند آشنا شوید 

 مقاله ای از کارن انگ
Karen Eng
ترجمه از : پیمان پایدار


A Mighty Girl's photo.


A Mighty Girl
دختر پر توان  و قدرتمند
"What do you see when you picture a scientist? Is it a white man in a lab coat? This portrait will smash that stereotype to bits," writes Karen Eng in her TEDFellows article on "Meet 12 Badass Scientists…Who Also Happen to be Women."


"چی میبینید هنگامی که یک دانشمند را متصور میشوید؟ مردی سفیدپوست در لباس آزمایشگاهی؟ این پرتره کلیشه ای را که شما دارید خرد خاک شیر میکند ،" کارن انگ می نویسد در مقاله همکیشان تد که "ب 12  دانشمند کله خر گردن کلفت... که اتفاقا زن نیز هستند آشنا شوید ."
"Everywhere you look, odds appear stacked against women in STEM. Young male scientists receive up to twice as much funding as their female counterparts in Boston’s biomedical research institutions, a global research hub. Only 30% of the world’s researchers are women, and women hold fewer than 25% of STEM jobs in the US. In fact, one recent survey found 67% of Europeans and 93% of Chinese respondents don’t even believe women have the skills to do science — and Nobel Prize-winning biochemist Tim Hunt thinks women cause 'trouble' in the lab.


"هر جا را که نگاه میکنید، شانس برعلیه شرکت زنان در عرصه های علوم تجربی(تکنولوژی و مهندسی)  دیده میشود. دانشمندان جوان مرد دو برابر همتایان زن در موسسات تحقیقات زیست پزشکی بوستون،که یک مرکز جهانی تحقیقاتی هست ، بودجه دریافت میکنند . تنها 30% از محققان جهان زنان هستند، و زنان کمتر از 25 درصد از کارهای تکنولوژیک را در ایالات متحده بخود اختصاص داده اند. در واقع، یک بررسی اخیر نشان داده است که 67 درصد از اروپایی ها و 93% از پاسخ دهندگان چینی حتی معتقدند زنان اصلا مهارت های لازم را برای انجام دادن علوم تجربی دارا نمیباشند - و' تیم هانت' برنده جایزه نوبل زیست شیمیدان معتقد است زنان در آزمایشگاه  'مشکل' آفرینند ."


But take a look at the above portrait, which was taken by photographer Bret Hartman at the TED Fellows Retreat in Pacific Grove, California in August 2015. These 12 scientists represent a range of disciplines — from astrophysics, biology, genetics, archaeology, medicine, glaciology, data science and more — and represent 5 countries around the world. They also happen to all be women. And while a portrait like this one shouldn’t be extraordinary in 2015, it sadly is — highlighting a very real, very large gender gap in the sciences."

اما نگاهی به پرتره فوق بیاندازید، که توسط عکاس 'برت هارتمن' در خلوت گاه همکیشان تد در پاسیفیک گروو، کالیفرنیا در ماه اوت سال 2015 گرفته شده است. این  12 دانشمند در رشته های گوناگون فعالیت میکنند- از اخترفیزیک، زیست شناسی، ژنتیک، باستان شناسی، پزشکی، یخسار شناسی, داده های علمی  و بیشتر - و نماینده 5 کشور از سراسر جهان میباشند . آنها در ضمن اتفاقا همگیشان زن هستند. و در حالی که چنین پرتره ای در سال 2015 نمیبایست چیزی فوق العاده/  غیرعادی باشد ، متاسفانه  هست- برجسته کردن بسیار واقعی, شکاف بسیار بزرگ جنسیتی در علوم. "


To read a short profile on each of these inspiring scientists, check out Karen Eng's article at http://bit.ly/1OomOVk
برای خواندن زندگینامه کوتاهی از این دانشمندان به مقاله بالا رجوع کنید
To learn about more trailblazing women of science throughout history, we highly recommend the new book "Headstrong: 52 Women Who Changed Science -- And The World," for ages 13 and up at http://www.amightygirl.com/headstrong-52-women
برای کسب دانش بیشتر از زنان پیش کسوت علوم در طول تاریخ  قویا پیشنهاد میکنیم که به کتاب جدید" افکار قوی : 52 زن که علوم- و جهان را تغییر دادند" رجوع کنید ، برای دختران بالای 13 سال .
For more books for children and teens about women in the sciences, including many biographies, visit our "Science & Technology" book section at http://www.amightygirl.com/…/general-int…/science-technology
برای کتب بیشتر برای بچه ها و نوجوانان در مورد زنان در علوم، همچنین زندگینامه های متعدد، به بخش کتاب ما در " علوم و تکنولوژی" رجوع کنید
To encourage your Mighty Girl's interest in science from a young age, check out our blog post: "Science At Play: Top 20 Science Toys for Mighty Girls" at http://www.amightygirl.com/blog?p=7692 -- or browse our entire "STEM Toys" section for more options at http://amgrl.co/1G6iwIF
برای تشویق کردن علاقه دخترانه توانمند خود در علوم از سنین پائین به بلاگ ما "علم در عمل : 20 اسباب بازی علمی برای دختران قدرتمند" رجوع کنید 
You can also find posters of famous women scientists that are perfect for kids' rooms or classrooms in our "History" posters collection at http://amgrl.co/1L58ux2 -- included in the collection is a poster featuring 22 notable female scientists at http://www.amightygirl.com/history-women-science-poster
شما در ضمن میتوانید پوسترهای زنان مشهور دانشمند ، که برای اتاق کودکان  و کلاسهای درس محشرند، را درکلکسیون پوسترهای "تاریخ" ما در سایت زیر ببینید
 And, if your Mighty Girl loves to show off her love of science, visit our science-themed t-shirt section at 
 و، اگر دختر توانمندتان عاشق فخر فروشی در عرصه علوم هست، میتوانید به بخش سوژه تی شرتهای ما نیز رجوع کنید
 http://www.amightygirl.com/clothing?clothing_themes=146


The Struggle As The Women We Are:
مبارزات ما بعنوان زنانی که هستیم
 Communiques From The Zapatistas
گزارشهائی از زاپاتیستا
Upside Down World
"We also have words to offer, ideas to analyze, ways to look at problems. Even though it was very difficult for us, we made the effort. Even though the compañero men were bastards before, we knew how to get them to understand; there are a few that still act like little jerks sometimes, but now it’s not all of them."
"ما نیز حرفهائی برای پیشنهاد کردن داریم ، ایده هائی برای تجزیه و تحلیل، راههائی برای نگاه کردن به مشکلات . هر چند برای ما بسیار دشوار بود، اما ما تلاشمان را کردیم. با وجود اینکه رفقای مرد قبلا پدر سوخته (حرومزاده تحت الفظی شه-م) بودند ، ما می دانستیم که چگونه به آنها بفهمانیم ; هنوز هستند تعدادی که بعضی اوقات کمی عوضی بازی در میاورند ، اما حالا همه آنها نیستند."
upsidedownworld.org|By Upside Down World

کتاب نقل قولهائی از آنارشیستها
Quotation from Anarchists

ویراستار : پل برمن
Edited by : Paul Berman

ترجمه از : پیمان پایدار
************************

مقدمه مترجم 
این کتاب شامل 220 صفحه میباشد. 24 صفحه مقدمه ویراستار را در این مرحله از ترجمه فاکتور میگیرم. در آینده اگر عمر کفاف داد و وقتی بود,چرا که مطالب آنارشیستی برای ترجمه فوق العاده زیاد موجود میباشند, تمام و کمال آنرا بشکل پی.دی.اف. در خدمت علاقمندان قرار خواهم داد.
********************* 

لیست فصلهای کتاب
Editor's Introductionصفحه3 :مقدمه ویراستار  
 What Is Anarchismصفحه 27: آنارشیست چیست
Smash The State صفحه 36: داغان کردن دولت
"Capitalismis the Greatest Crime of All"صفحه 78:سرمایه داری بزرگترین جنایت پیشه هاست
Abolish Godصفحه 87: ملغی کردن خدا
Revolutionصفحه 93: انقلاب
The Anarchistsصفحه 127: آنارشیستها
Who Makes the Revolutionصفحه 147: چه کسانی انقلاب میکنند
Anarchyصفحه 160: آنارشی
Bibographical Notesصفحه 213: نوتهای بیوگرافیک
Books on Anarchismصفحه 217: کتابهائی در مورد آنارشیسم
*************************


فصل هشتم و آخر: آنارشی
در 47 قسمت
قسمت بیست و ششم
*********************

برای قسمت اول و دوم و سوم رجوع کنید به
چهاردهم و 20م و 21م ماه ژوئن 2015
برای قسمت چهارم و 5م و 6م و 7م و 8م رجوع کنید به
هفدهم و  26م و 27م و 28م  و 29م سپتامبر2015
برای قسمت 9م و 10م و 11م و 12م و 13م و 14م و 15م و 16م و 17م
و 18م و 19م و 20م و 21م و 22م و 23م و 24م و 25م رجوع کنید به
اول و 2م و 3م و 4م و 5م و 6م و 7م و 8م و 9م و 10م و 11م و 12م
  چهاردهم و 15م و 18م و 19م و 22م ماه اکتبر2015
**********************


"سه چیز لازم است که افراد به اخلاق گرایش پیدا کنند - بدین معنی که، به معنای کامل کلمه به افرادی کامل تبدیل شوند: تولد تحت شرایط بهداشتی; آموزش وتربیت عقلانی و یکپارچه همراه با پرورش مبتنی بر احترام به کار، انگیزه، برابری، و آزادی ; و محیط اجتماعی ای که فرد انسان، در حین لذت بردن ازآزادی کامل، برابر خواهد بود، در واقعیت و با حق ، با تمامی دیگران . آیا چنین محیطی وجود دارد؟ نه وجود ندارد، طبیعتا ، پس، میبایست آن را ایجاد کرد."


میخائیل باکونین، آموزش یکپارچه،1869
MICHAEL BAKUNIN, Integral Education,1869
********************

"ما کمونیست هستیم"


"کسی بدون کمونیست بودن نمیتواند آنارشیست باشد. در واقع، حداقل ایده

   محدودیت از قبل در خود میکروبهای استبدادگرایانه دارند. نمی تواند خود را

 آشکار کند بدون موجب شدن/سر چشمه گرفتن قانون, قاضی, پلیس. ما میبایست 

 کمونیست باشیم ، زیرا از طریق کمونیسم هست که برابری حقیقی را تحقق

 خواهیم بخشید. ما  میبایست کمونیست باشیم زیرا مردم ، که سفسطه جمع گرایانه را

 درک نمیکنند، کمونيسم را کاملا میفهمند.... ما میبایست کمونیست باشیم زیرا ما

 آنارشیست هستیم، زیرا آنارشی و کمونیسم دو مناسبات لازم انقلاب هستند. "


کارلو کافیه رو،  آنارشی و  کمونيسم، 1880
CARLO CAFIERO, Anarchy and Communism,1880
******************


" انقلاب ، ما معتقدیم ، میبایست کمونيستى باشد؛  اگر نه، در خون غرق

خواهد شد و میبایست دوباره از سرآغاز شود."
پیتر کروپوتکین، فتح نان، 1892
PETER KROPOTKIN,The Conquest of Bread,1892 

******************


"همه چیز به معنی تصریح کردن این نیست که کمونيسم چیز ممکن ایست: ما می 

توانیم بطور قطع بگوئیم که لازم است . نه تنها میتوان یک فرد کمونیست بود

 ، بلکه میبایست یک فرد کمونیست بود، در زیر درد گم شدن هدف انقلاب."
کارلو کافیه رو،  آنارشی و  کمونيسم، 1880

CARLO CAFIERO, Anarchy and Communism,1880