حسینعلی شهریاری نماینده زاهدان در مجلس شورای ایران می‌گوید چه اشکالی دارد که فقرا کلیه خود را بفروشند؟
این در حالی است که پدیده کلیه فروشی به خاطر فقر در ایران روز به روز در ایران در حال گسترده شدن است. این پدیده نشانگر وضعیت دشوار معیشیتی است که باعث انتقاد به سیاست‌های اقتصادی شده است.
شهریاری دوشنبه 27 فوریه در گفت‌وگو با شفاآنلاین و در واکنش به برخی اظهارنظرهای صورت گرفته درباره تبعات خرید وفروش کلیه گفت: «با توجه به اینکه دولت ودست اندرکاران مربوطه توانسته‌اند نوبت را در پیوند کلیه تقریبا از بین ببرند و تمام افرادی که نیاز به پیوند کلیه دارند به موقع پیوند می‌شوند، پس نمی‌توان برخی انتقاد‌های مطرح شده را بی دلیل دانست».
وی افزود: «به نظر می‌آید عواملی هستند که می خواهند پیوند کلیه را از افراد داوطلب ممنوع کنند، ضمن این‌که در این فرآیند همیشه هم خرید و فروش صورت نمی‌گیرد. بلکه در خیلی از موارد اهداء عضو صورت می‌گیرد. ولی عده ای دوست دارند که پیوند زنده به زنده را متوقف کنند چون در این کار منفعت دارند و دستگاه وتجهیزات دیالیز را خریداری و وارد می‌کنند».
وی در مورد فروش کلیه توسط افرادی که در فقر مفرط هستند نیز گفت :«چه اشکالی دارد وقتی که فرد در فقر به سر می‌برد و با دریافت 20 الی 30 میلیون زندگی اش متحول می‌شود این کار را انجام دهد».
وی در مورد عوارض و مشکلات احتمالی اهدای کلیه نیز گفت: «این موضوع عوارض و مشکلات خاصی ندارد و انسان‌های زیادی هم با یک کلیه زندگی می‌کنند و از آن طرف هم عده زیادی نیازمند کلیه هستند که اگر کلیه به آن‌ها نرسد دچار عوارض می‌شوند و جان خود را از دست می‌دهند».

====================

اشکال اساسی این قضیه و دگر مشکلات بشری در جوامع سرمایه داری اینست که
 یک مشت مفتخور مثل شما مجلسیان و دگر نوچه های سیستم کثیف اسلام ناب محمدی از قبل فقر 50 درصد جامعه فربه شده و ککتان هم نمیگزد که هزاران نفر از فرط بدبختی عضوی از بدنش رو برای نون شب بفروشن!!! شرم که نیست جنایت پیشه گی تان ننگ بشریت است.
اما دیر نیست روزی که با مبارزات سهمگین توده ها شما مزدوران زر و زور به زباله دانی تاریخ بپیوندید و آنروز جشن آزادیخواهان و انسانهای پاک و عاشق  خواهد بود.
مرگ بر جمهوری جوخه های دار و گورخوابان و از رو کارتن خوابها رد شو ها و کهریزک ها و اوین ها....ی ولایت وقیح اسلام ناب محمدی
زنده باد آزادی- زنده با آنارشی
پیمان پایدار