Wednesday, October 10, 2018

توجه توجه: #آخرین_خبر_ داغ_ از_ پرو!!

کیکو #فوجی موری، دختر آلبرتو فوجی موری که در 18 سال گذشته، پس از فرار# پدرش از دست "عدالت" حاکمین بورژوا مسلک به ژاپن، وارث خصلت فساد گونه و منش دیکتاتور مآبانه/قدرقدرتی پدرش بوده، #امروز، بالاخره، برای ده روز- تا اطلاع ثانوی-، #بازداشت_شد. این واقعه تاریخی ست و اکثریت پروئی ها امروز را جشن ملی اعلام کرده اند. البته هنوز مانده که این جشن پایدار باشد. چرا که(1) تا تحقیقات کاملتر در مورد پولشوئی های او و شوهرش و(2)تا آمدن آخرین گزارش ها از برزیل-در مورد فساد شرکت ساختمانی برزیلی 'اوبردشت' که،حداقل، با دادن 24  میلیون دلار رشوه به احزاب گوناگون منجمله حزب "نیروی پوپولیستی" کیکو-، کامل نشود نمیتوان پایکوبی اکثر پروئی ها تکمیل شود.

ناگفته نماند:آنقدر فساد در دستگاهای دولتی- بخصوص قوه قضائیه- در پرو زیاد است و آنقدر کند کار میکند این لانه فساد برانگیز که تا تحلیل نهائی و نتیجه گیری قطعی شاید چند ماه دیگر طول بکشد .
----------------------------------------

جالب اینکه،#عفو_اعطا_شده_غیر قانونی_توام با زد وبند سیاسی پشت پرده بین برادر کیکو،کنجی(به عنوان شاخه منشعب شده از حزب خواهرش در مجلس) و رئیس جمهور برکنار شده سابق، 'پدرو پابلو کوزینسکی'( که بعد از یکسال نیم در قدرت توسط اکثریت حزب کیکو درمجلس مورد استیضاح قرار گرفت و بخاطر فساد مالی 4 ماه پیش برکنار شده بود) به #آلبرتوفوجی موری در دسامبر سال پیش نیز پریروز(بخاطر اعتراض خانواده هایی که فرزندانشان توسط حکومت فوجی موری
 به شهادت رسیده بودن به دادگاه بین المللی لاهه پیرامون جنایت علیه بشریت) #لغو شد و دستور برگرداندنش به #زندان صادر گردید . این خود نیز مورد شعف اکثریت پروئی ها واقع گردید. خبر امروز نیز شادی مضاعفی بود که امیدواریم با قطعی شدنش فصل این خانواده سیاستمدار فاسد و جنایتکار در تاریخ معاصر پرو بسته شود.
*****************
 حالا، نوبت دستگیری و به زندان انداختن #آلن_گارسیا ، رئیس جمهور دو دوره سابق (1985-1980 و 2011-2006)، است . تنفر اکثریت قریب باتفاق پروئی ها از او، که نه تنها به عنوان یکی از فاسد ترین "شخصیتهای"(بهتره بگیم بی شخصیت) سیاسی معاصر پرو محسوب می شود - ولی با زیرکی توانسته از دست "عدالت" بورژوائی  پرو تا به امروز بگریزد-، بلکه تعداد جنایت های رژیمش از فوجی موری نیز بیشتر بوده، دست کمی ازآلبرتو و کیکو فوجی موری ندارد . حتی، شاید، میتوان گفت این نفرت بیشتر هم باشد. دولت اولش(1) با فسادی همه گیر، و تورمی کمرشکن و ورشکستکی اقتصادی- با صفهای طولانی برای نان و شیر ...-، درخاطره جمعی پروئی های معاصر هیچگاه فراموش نخواهد شد(2) تشکیل گروه شبه نظامی رودریگو فرانکو که به کشتار مخالفین دولتش و قتل عام 300 نفر از "چریکهای" مائویستی 'راه روشنائی' در زندان جزیره ال فرونتون- در پی اعتصاب غذای شکست خورده شان و با دستهای بالا- نیز انجامید، هرگز از اذهان پروئی های آزادی خواه محو نخواهد شد. دولت دومش نیز، نه تنها(1) با ادامه سیاستهای نئولیبرالی باعث گسترش فقر دراکثریت استانهای کوههای آند مرکزی، جنوبی و شمالی شد بلکه(2) با گرفتن رشوه چند میلیون دلاری از همان کمپانی برزیلی فوق الذکر برای کشیدن خط اول مترو در لیما و مهمتر و نفرت بر انگیز تر(3) که به قتل عام 100-70 نفر از سرخپوستان استان جنگلی آمازون در شمال پرو، در پی اعتصاب قهر آمیزشان در مخالفت با دادن کارت بلانش به کمپانی های نفتی خارجی و محافظت نکردن از محیط .زیست، انجامید لکه ننگ دیگریست بر چهره کریه این سیاستمدار مایکاولی مآب 
اکثریت قریب باتفاق پروئی ها آرزویشان دیدن این مردک کثیف در پشت میله های زندان است...امیدواریم که این مهم نیز در آینده نه چندان دور محقق شود . 
پیمان پایدارNo comments:

Post a Comment