Friday, May 26, 2017

فیلم مصاحبه با البغدادی رژیم اسلامی ایران: حسن روحانی

 در مورد حجاب و اعدام


به عاریه گرفته شده از صفحه رفیق روزای عزیزمان
archiverosa.blogspot.com

تاریخ تصویری- مصاحبه با آخوند حسن روحانی در مورد محجبه کردن اجباری زنان ایران+ سخنرانی در مجلس - درخواست اعدام علنی در صحن نماز جمعه
رزا: خوشبختانه در پی رقابتهایی بر سر قدرت و افشاگری جناح های رژیم اسلامی ایران از یکدیگر، فیلم هایی علیه گوه کاری نامزدهای ریاست جمهوری انتشار یافت.فیلم زیر نمونه ای از همین افشاگری ها است.  اینکه چگونه بر سر ما زنان ایران حجاب اجباری تحمیل شد.
ننگی بر زنان نسل گذشته که کماکان برای آخوند  حسن روحانی  به رای، در جاسوسخانه های رژیم انگشت میزنند.  توجیحشان؟ داعش بهتر است از طالبان!  (و یا برعکس)- روحانی بجای رئیسی...
ننگ بر شما اینجا

No comments:

Post a Comment