Sunday, July 23, 2017

" هیچ شکوهی بالاتر از عشق و هیچ عقوبتی بالاتر از حسادت نیست"

 فلیکس آرتورو لوپه د وگا ای کارپیو 

 Félix Arturo Lope de Vega y Carpio 

تولد ۲۵ نوامبر ۱۵۶۲ – درگذشت ۲۷ اوت ۱۶۳۵

یکی از برجسته ترین شاعران و نمایشنامه نویسانِ عصر طلاییِ اسپانیا، هم از حیث انبوهِ و هم از نظرِ تنوع گونه های ادبی، محسوب می شود. او را ققنوسِ نوابغ، شاعرِ آسمان و زمین و اعجوبه ی خلقت (عنوانی که سروانتس برای وی برگزید) لقب داده اند. او ضوابط حاکم بر تئاتر اسپانیا را زمانی که تئاتر یک مقوله ی فرهنگی برای توده ها بود، دگرگون کرد. در کنارِ 'تیرسو دِ مولینا' و 'کالدرون دِ لا بارکا' از برجسته ترین چهره های تئاتر باروک است و هنوز آثارش بر پرده های تئاتر به اجرا می رود. 3000 سونات، 3 رُمان، 4 داستان کوتاه و قریب به 1800 کمدی به وی نسبت می دهند: ویکی پیدیا

************************

پیشگفتار
در ادامه بحثی که رفیق روزا در صفحه اش(آرشیو روزا) پیرامون مقوله عشق 
بزبان زیر دامن زد :

عشق واقعیت یا توهم؟


رزا: دیروز رفیقی نوشت:
عشق واقعی یک توهم است؛ احتمالا منظورت یک علاقه همه گستر باشد.
رزا: من همینجا توضیح بدهم که اغلب افراد بدلیل داروهای شادی آور که در رابطه با کنترل مکانیزم زرتونین مغز داده می شود اصولن توانایی عاشق شدن را هرگز نخواهند داد و چون عشق در سیستم کنونی سودآور نیست!
ربط عشق با دوپامین است و کماکان مکانیزم آن مشخص نیست. داروهای شادی آور در واقع انسانها را تبدیل به "خوک"های شاد کرده! برده های کار کُن سیستم!.....
و در ادامه آن ویدئوی 24 دقیقه ای را نیز از مردم شناش آمریکائی 'هلن فیشر' آورد....من نیز بر آن شدم نظریه مثلثی عشق 'رابرت استرنبرگ' را در اینجا آورده تا بلکه بحث فوق الذکر بگونه مکتوب بیشتر شکافته شود. زنده باد عشق که بدون آن دنیا جهنمی بیش نخواهد بود !!

Sternberg's Triangular Theory of Love: 

نظریه مثلثی عشق استرنبرگ :

Definition, Examples & Predictions

تعریف، نمونه ها و پیش بینی ها

http://study.com/academy/lesson/sternbergs-triangular-theory-of-love-definition-examples-predictions
ترجمه از : پیمان پایدار
Love is an important and complex topic of study for social psychologists. In this lesson, we begin our discussion about love with Robert Sternberg's triangular theory of love. We define each of his eight types of love and identify real-world examples.

عشق موضوع مهم و پیچیده ای ست برای مطالعه روانشناسان اجتماعی . در این درس، ما بحث را در مورد عشق با نظریه مثلثی رابرت استربرگ آغاز می کنیم. ما هر یک از هشت نوع عشق او را تعریف می کنیم و نمونه های دنیای واقعی را شناسایی می کنیم.

The Love Triangle
What is love? How do we define it? These certainly aren't easy questions to answer. When talking about love with others, you don't always know if you're talking about the same thing. Some think of love as physical passion, and others think of it as long-lasting affection. Some people believe in love at first sight, and others think that it takes years to develop. Because love is such an important and complex topic, we cover several different theories on love in this chapter. In this lesson, we'll focus on a classic idea that deals with a love triangle: Robert Sternberg's triangular theory of love.

عشق چیست؟ چگونه آن را تعریف می کنیم؟ این ها قطعا سوالات آسانی برای پاسخ دادن نیستند. وقتی درباره عشق با دیگران حرف می زنید، همیشه نمی دانید که آیا در مورد یک چیز مشترک صحبت می کنید. بعضی ها از عشق بعنوان شور و شوق فیزیکی یاد میکنند، و بعضی دیگر از آن به عنوان مهر و محبت طولانی مدت فکر می کنند. بعضی از مردم به نگاه اول درعشق اعتقاد دارند، و دیگران فکر می کنند که سال ها طول می کشد تا توسعه یابد. از آنجائی که عشق یک موضوع مهم و پیچیده است، ما در این فصل چند نظریه مختلف درباره عشق را پوشش می دهیم. در این درس، ما بر روی یک ایده کلاسیک تمرکز می کنیم که مثلث عشق نام دارد: نظریه مثلثی عشق رابرت استنبرگ.
بقیه ترجمه در زیر آمده است.

According to this theory, love is made up of three components: intimacy, passion, and commitment. Sternberg identifies eight types of love, which can be described as different combinations of these three elements. For example, non-love, the relationship that you have with an acquaintance, is characterized by the complete absence of intimacy, passion, and commitment. The other seven types of love have at least one component. Let's go over the characteristics of each type.

Types of Love with One Component


The three components of the triangular theory of love
Sternberg Love Triangle


First, picture a triangle. Intimacy is considered the component at the top point of the triangle, while passion and commitment make up the side points. Also represented at each of these points are the types of love that only have one component.
Liking is at the top point of the triangle because it involves intimacy only. Love of this type is characterized by a feeling of closeness and trust. Basic friendship is the perfect example of this type of love because even though you like your friends, the relationship lacks passion and long-term commitment.

Infatuation is at the left point of the triangle and involves passion only. It's characterized by physical attraction and sexual arousal. This type of love often occurs at the beginning of a relationship. In fact, it's usually what people call 'love at first sight.' However, infatuated love lacks emotional closeness and commitment. If neither develops, this relationship is typically short-lived and superficial. Summer flings or whirlwind romances are good examples of this type of love.

Empty love is the next type of love. It's at the right point of the triangle and is characterized by a strong commitment to maintaining the relationship. Because empty love lacks emotional closeness and sexual attraction, examples can usually be seen in one of two circumstances: at the beginning of an arranged marriage where intimacy and passion haven't developed, or in an older relationship where both intimacy and passion have deteriorated. In both of these situations, the commitment is the only thing holding the relationship together.

The types of love that only have one of the triangle components
One Component Love Types

These types of love - liking, infatuation, and empty love - that have only one component are considered to be significantly less stable than the types of love based on two components. Let's look at the characteristics of more stable relationships.

Types of Love with Two Components

First up is romantic love. On the love triangle, it is located on the left side, between the intimacy and passion points. This is because it is characterized by the presence of both sexual passion and emotional intimacy. This is the type of love that a couple feels when their relationship is blossoming; they are drawn physically to each other, but also feel like best friends and enjoy spending time together. As romantic love lacks serious commitment, it is more prevalent in the teenage and young adult years.

Next is companionate love. It is on the right side of the triangle, between the intimacy and commitment points, and is characterized by the presence of both commitment and emotional intimacy. This love is usually found in older relationships, such as long-term marriages, where the passion has died, but the couple still feels a deep emotional bond and commitment. Companionate love is usually long lasting and can be a very satisfying relationship.

The last type of love that is made up of two components is fatuous love. It is located on the bottom of the triangle, between the passion and commitment points. As you'd expect, it is characterized by the presence of both commitment and sexual passion. Fatuous love is also called fantasy love because it's almost like the couple wants to be in love, but has no real emotional bond. A whirlwind courtship and marriage would be a good example, because the couple makes a commitment based on sexual fervor, without forming a deep emotional bond to stabilize the relationship.

Two component love types are considered stronger than infatuation or liking.
Two Component Love Types

The Ideal Type of Love

Finally, we've reached the eighth type of love described by Sternberg's theory: consummate love, which can be found right in the middle of the triangle. This love is characterized by the presence of all three components: intimacy, passion, and commitment. This is the cream of the crop; the ideal relationship that most of us strive toward. Couples with consummate, or complete, love share a deep desire to be together on every level, even after many years. It is the strongest and most enduring type of relationship, but Sternberg suggests that it is rare and difficult to maintain. More often than not, this type of relationship loses at least one component. Most likely, it loses passion, as sexual ardor tends to fade with time.
*********************** 
انواع عشق
استرنبرگ معتقد است یک عشق کامل سه بعد یا مولفه دارد: صمیمیت، وفاداری و هوس. از نظر او کسی عاشق است که هر سه مولفه عشق را به اندازه کافی در وجودش پرورش داده باشد. او همچنین 8 نوع عشق را در رابطه دو نفر تعریف میکند که از ترکیب این 3 مولفه می آیند. او سعی کرده است با در نظر گرفتن این سه مولفه، عشق را از زوایای گوناگون نگاه کند.
===========
1- صمیمیت: بعد عاطفی و هیجانی عشق است : اینکه ما نسبت به دیگران احساسات  نزدیک و مشترک داشته باشیم . صمیمیت بیش از هر جیز یک احساس دو طرفه است. نمی توانید بگوئید فلانی دوست صمیمی من است ولی او با من صمیمی نیست!

2-هوس:هوس یا شاید بهتر است بگوئیم شور، موتور معرکه عشق است.غیر از احساسات جنسی که کاملا در کلمه هوس مستتر است، یک چیز دیگر هم در این بعد از عشق وجود دارد; چیزی غیر جنسی که بین عامه به احساسات رمانتیک مشهور است ; احساس دل انگیز عاشق شدن .

3-وفاداری:  وفاداری یا تعهد، نیت فرد را برای تداوم رابطه نشان میدهد ; اینکه ما  بخواهیم تا آخرعمر، معشوقمان را حفظ کنیم و برای این پایداری تلاش کنیم. همانطور که گفتیم، استرنبرگ عشقی را کامل میداند که دارای 3 بعد باشد و گرنه 
انواع دیگری از احساسات وجود دارند که دو یا تنها یک بعد پر رنگ عشق را دارند. 

استرنبرگ هشت عشق را مطرح میکند:

(1)فقدان عشق  : در این رابطه هیچ کدام از عناصر عشق حضور ندارند. این رابطه  را در زندگی روزانه با مردم عادی می بینیم.

(2)عشق دوستانه : این احساس زمانی دست میدهد که میل و تعهد بمقدار کم وجود داشته باشد یا اصلا وجود نداشته باشد، اما صمیمیت در حد بالائی حضور دارد. این  
 .احساس را معمولا در رابطه با دوستان صمیمی داریم


(3)عشق شهوانی : میل در این عشق بیشتر حضور دارد. هیجانات و میل زیادی در رابطه وجود دارد اما صمیمیت و تعهد در سطح ضعیفی قرار دارد.

(4)عشق پوچ : این عشق زمانی احساس میشود که تعهد قوی باشد. اما میل و صمیمیت در سطح پائین قرار داشته باشد یا اصلا وجود نداشته باشد . این ویژگی  اغلب در زوجهائی دیده میشود که مدت زیادی از ازدواج آنها میگذرد و بخاطر بچه ها در کنار یکدیگر زندگی میکنند و سعی دارند رابطه را حتی اگر از نظر روانی و  جسمی یکدیگر را ارضا نکنند ، حفظ کنند.

(5)عشق مشفقانه : در این عشق صمیمیت و تعهد شدید است اما میل ضعیف است. عشق مشفقانه بین زوجهائی دیده میشود که بمدت تقریبا طولانی با هم هستند و از یکدیگر رضایت دارند، اما جاذبه جنسی آنها از بین رفته است.

(6) عشق خیال انگیز: این عشق در بین زوجهائی مشاهده میشود که رابطه آنها تا اندازه ای تازه است. میل و صمیمیت شدید است، اما زوجها به اندازه کافی زندگی  مشترک یا تجربه های مشترک ندارند که متقابل احساس تعهد کنند.

(7)عشق ابلهانه: در این عشق میل و تعهد بالاست اما صمیمیت ضعیف است.عشق ابلهانه در زوجهائی دیده میشود که یک عنصر مشترک قوی دارند و بهمین دلیل تصمیم میگیرند ازدواج کنند، حتی اگر یکدیگر را اصلا نشناسند.

(8)عشق کامل : این عشق سه عنصر را بطور سخاوتمند در خود جای داده است. عشقی است که همه ما آنرا آرزو داریم، همانطور که استرنبرگ می گوید ،رسیدن به  !این مرحله خیلی آسان تر از نگداشتن آن است

No comments:

Post a Comment