Saturday, November 8, 2014
"فروش مواد توسط کودک شش ساله"
این کلیپ مستند توسط اعضای جمعیت مستقل امداد دانشجویی – مردمی امام علی در نمایندگی مشهد گرفته شده است.

در این کلیپ دختر بچه شش ساله به نام الهام چهار بسته آماده فروش از مواد «شیشه» را به مربی مددکار «خانه ایرانی قلعه ساختمان مشهد» (یکی از مراکز امدادرسانی جمعیت امام علی به کودکان کار و محروم از تحصیل در ایران) نشان می دهد و می گوید پدرم هر روز چهار بسته به من می دهد که به معتادها بفرشم...
پدیده فروش مواد مخدر توسط کودکان مسئله ای است که در این روزها در سراسر ایران رایج شده و متاسفانه پیامد این مسئله شاهد اعتیاد فراگیر و روزافزون کودکان ساکن محله های حاشیه و معضلخیز هستیم.

در حال حاضر نهادهای ذیربط هیچگونه برنامه ای برای جلوگیری از سوء استفاده فروشندگان مواد مخدر از کودکان ندارند و حتی می توان گفت که این مسئله را انکار می کنند و یا نادیده می انگارند. مسئله ای که با معتاد کردن هزاران کودک معلوم نیست چه آینده اسف باری را برای کشورمان در پیش خواهد داشت.

در حال حاضر اعتیاد نوزادان و کودکان در محله های حاشیه به یکی از بحران های لاینحل پیش روی مددکاران اجتماعی بدل شده است و هیچ ارگانی در ایران مسئولیت حمایت از این کودکان را بر عهده نمی گیرد.

یادمان باشد که الهام اولین کودکی نیست که می بینم مواد می فروشد و او فقط یکی از هزاران است.
-------------------------------
منبع: صفحه ی "جمعیت مستقل امداد دانشجویی - مردمی امام علی" در فیسبوک.
شماره تماس و وبسایت جمعیت : 23051110 - 021 (10 صبح الی 17)
www.sosapoverty.org
-------------------------------

No comments:

Post a Comment