Sunday, November 9, 2014

خبر فوری- غار بزرگی در مسیر چشمه بل کشف شده است
کاوش های کارفرمای سد داریان منجر به کشف یک غار مهم شد
*****************
سنندج – کاوش های کارفرمای سد داریان با به کارگیری گروهی غارنورد برای یافتن منبع آب چشمه بل، منجر به کشف غاری بزرگتر از غار قوری قلعه شد. فیلمی از عملیات غارنوردی به دست ما گروه کاری رسیده است.

سید مختار هاشمی سرپرست گروه کاری نجات بخشی چشمه بل روز پنجشنبه با بیان این مطلب ، افزود: بنا به گزارش غارنوردان غواص این غار بلورین 10 برابر بزرگتر از غار قوری قلعه است و کشف مهمی محسوب می شود.

هاشمی اظهار داشت: در طول زمانی که قرار بود کاری در داخل چشمه بل صورت نگیرد کارفرما این کاوشکاری ها را انجام داده است.

هاشمی افزود: از اول می گفتیم که با بتن دهانه چشمه و لوله گزاری برای هدایت آب با توجه به پیچیدگی ساختاری کارست بل امکان پذیر نیست. و پیدا کردن این غار کار لوله گزاری را بی اثر می کند. در ضمن در طول آبخون اختلاط آب مخزن سد و چشمه بل اجتناب ناپذیر است. کارفرما و وزارت نیرو این را به خوبی می دانند.
دکتر هاشمی اظهار کرد: از آنجایی که کارفرما نمی خواهد علاوه بر چمشه بل به دلیل این غار هم توجهات نسبت به این منطقه افزایش یابد، اجازه صحبت در این رابطه را به این غواصان را نداده است. و آنها را قرنطیه کرده که با کسی در تماس نباشند
وی ادامه داد: ما از طریق منابعی در منطقه از این موضوع با خبر شده ایم که هیأت 3 نفره غواصان که از بندر عباس و عسلویه آمده اند ار دیده و شنیده اند.

وی گفت: انتظار داریم مسوولین مربوطه خصوصا سازمان میراث فرهنگی وجود این غار را پیگیری کنند تا در کنار چشمه بل یکی دیگر از نعمات خداوند را از دست ندهیم.

هاشمی افزود: نامه مفصلی که در روز 14 مهر برای جناب مهندس میدانی معاون آب و آبفای وزیر نیرو و کارفرما ارسال شد هنوز جوابی داده نشده است. قرار بود که ظرف یک ماه تا آبان ماه مستلزمات مطالعات مهندسی ارزش شروع شود. ما هنوز منتظریم. 

No comments:

Post a Comment