Friday, November 14, 2014


فیلم مستند "همه دانا", ساخته : علا محسنی
 

یکی از خصلت‌های خیلی از ما ایرانیان «همه‌دانی» و یا «همه‌ چیزدانی» است. همان خصلتی که باعث می‌شود درباره همه چیز خود را صاحب‌نظر بدانیم و در موردش با حرارت بحث کنیم. سیاست، فلسفه، پزشکی، فوتبال، آشپزی، سینما و … یعنی حوزه‌ای نیست که از تیررس احساس عالمانه‌ی ما در امان مانده باشد. اصولا با گفتن «نمی‌دانم» بیگانه‌ایم و «ندانستن» را کسر شأن خود می‌دانیم. حاضریم حتی به قیمت مشکل‌سازی و یا خطرآفرینی برای خود و دیگران برتری آگاهی‌مان را در همه علوم بشری به رخ بکشیم.

ولی این فرهنگ «همه دانی» و یا «همه چیز‌دانی» ِ ما از کجا نشآت می‌گیرد؟ این مستند تلاشی‌ست برای یافتن پاسخ به این پرسش.

No comments:

Post a Comment