Thursday, November 6, 2014

طرح تازه مجلس شورای اسلامی:
۷۴ ضربه شلاق و مجازات سه تا شش ماه زندان برای نگهداری سگ در خانه، گرداندن یا خرید و فروش سگ
بیشتر بخوانید:http://goo.gl/B9V2hA
 
**************************
 
 
این نمایندگان سرمایه داری رانتخوار و بیشرم در مجلس ولایت وقیح تا کی فکر میکنند با این قوانین قرون وسطائیشان میتوانند برگرده مردم سوار باشند؟! همین روزهاست که بالاخره تاب و توان سلحشوران مبارز-از جوان گرفته تا زنان غیور و ملتهای در بند کرد و ترک و عرب و بلوچ و فارس- سر برسد و بساط عیش و نوش این جانیان بالفطره را بر چیده و به زباله دانی تاریخ بفرستندشان.
به امید چنین روزی.
پیمان پایدار

No comments:

Post a Comment