Tuesday, September 25, 2018

Abimael Guzmán y Vladimiro Montesinos, 

اولین نشست دو شخصیت خبیث تاریخ 
:معاصر پرو در جزیره 'سن لورنسو'، لیما-پرو
'ولادیمیرو لنین مونتسینو' و 'ابیمائیل گوزمن'

video inédito y completo

ویدئو بدون دستکاری شده و کامل
9:36
ولادیمیرو لنین مونتسینو، برای کسانی که اولین بارست این صفحه را میخوانند، مشاور کلیدی و دست راست فوجی موری، رئیس جمهور جنایت پیشه و فاسد  که با کودتایش در سال 1992 نئولیبرالیسم را به کشور پرو حقنه کرد(بعد از پینوشه شیلی  دومین در آمریکای جنوبی که با کودتا این مهم را سرانجام داد)، بود. او از دهه 60 قرن بیستم (تا دستگیریش و بزندان .افتادنش - بعد ازبزندان افتادن فوجی موری در سال 2001)،مامور سیا بود و تمام جنایات هشت سال باقی مانده از دولت فوجی موری(تشکیل گروه ترور کولینا و جنایتش)و فساد دولتی (خریدن نمایندگان مجلس و کمک به سرمایه داران رسانه های جمعی و هنرمندان و...الی آخر) تحت سرپرستی او، و با تائید فوجی موری طبعا، انجام میشد. او، بخاطر دیرینه نظامی اش در رژیم نظامی (به اصطلاح مترقی "خوان وله ردو ولسکو" 1973-1968) به وزارت جنگ و دفاع دولت فوجی موری نیز امر و نهی میکرد. خلاصه اعجوبه ای شیاد منشی بیش نبوده و نیست.در ضمن، اخیرا فیلمی از کثافتکاریهاش درست شده و در سینماها در اکران است. با کمال پرروئی /بی شرمی ، از زندان -از طریق وکیل زنش - گفته این فیلم "حیثیت منرو خدشه دار کرده"!!!
=======================
 ابیمائیل گوزمن رینوسو رهبر حزب مائویستی (سوسیال فاشیست) سالهای 1992-1980 بود :"اسطوره"، قلابی بقایای چپ سنتی عقب افتاده و ورشکسته !! با دستگیری او و کادر مرکزی حزبش شروع پایان کابوس زحمتکشان/کارگران، زنان و انقلابیون و بومیان پرو به پایان رسید. این حزب با تهدید و کشتن مخالفینش، در جامعه مدنی و سرخپوستان کوهپایه های آند و آمازون- که پیروی از حزبش نمیکردند، مایه ننگ بشریت میباشد.
=======================
در این ویدئو شما اولین نشستی که ولادیمیرو لنین مونتسینو- با زرنگی و ذکاوت  خاصش- با گوزمن در زندان جزیره
سن لورنسو گذاشت را میبینید. در این نشست قصد مونتسینو این بود که گوزمن را راضی کند در کنفرانسی خبری "شکست حزبش و اعلام پایان جنگ علیه دولت " را رسما اعلام کند و بدینگونه "پیروزی" رژیم فوجی موری را برسمیت شناسد. این مهم چند روز بعد بوقوع پیوست. شکست استراتژیک این حزب خرده بورژوا ورشکسته - که ضربات دهشتناکی به جنبش توده ها در سطوح مختلف زد-  فضای جامعه را برای مبارزه اصولی طبقاتی ، زنان و بومیان پرو هموار کرد 
پیمان پایدار

No comments:

Post a Comment