Wednesday, August 17, 2011

ايران رکورد سرطان را خواهد شکستمضرات شكلات ايراني

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/34/Chocolate02.jpg/250px-Chocolate02.jpg


soya lectin که درایران به    " لیستین   " معروف است پروتئين گياهی است که به
 کربوهيدرات خاصی تبديل ميشود و مورد ما همانطورکه پيدا است پروتئين سويا ميباشد كه مانند عسل رقيق است. اين لسيتين در ايران توليد نميشود و دارای دوگونه ميباشد، صنعتی و خوراکی که اختلاف قيمت آنها 6 تا 9 برابر است (بستگی به کشور فروشنده دارد) لسيتين صنعتی بيشتر در صنعت رنگ به کار ميرود و خوراکی آن بيشتر در صنعت شکلات سازی.
     مثلا شركت مينو در ماه حدود 60 تن مصرف دارد. شما اگر در اسناد گمرکی کنکاش کنيد متوجه ميشويد که آخرين پارتی لسيتين خوراکی ترخيص شده از گمرک به تاريخ سال 1365 بوده و از آن تاريخ هزاران تن شکلات و آب نبات با لسيتين صنعتی سرطان زا درست شده است. جالب است که بدانيد اين لسيتين ها در گمرک تحت نام خوراکی وارد ميشود ولی قيمت همه آنها درحد لسيتين صنعتی است.
     
 از مصرف شكلات هاي ايراني بخصوص براي بچه ها خودداري نمائيم.

No comments:

Post a Comment